Idrottsskadekliniken

Sävedalen

Nutrition/kost


Nutrition är den vetenskap som behandlar näringsämnenas förekomst, upptag och omsättning i kroppen men också om kunskap kring näringsbehov, livsmedelskonsumtion och kostvanor samt sambandet mellan kost och hälsa.


En bra kosthållning är av avgörande betydelse för både samhällets och individens välmående. Variationen, kvaliteten, kvantiteten, kostnaden och tillgången på mat kan påverka vår hälsa.


Vad är en nutritionsbedömning?


I en nutritionsbedömning används olika metoder för att identifiera nutritionsrelaterade problem, deras orsak och djup. På kliniken i Sävedalen används tre metoder; antropometriska metoder (t ex. hudvecksmätning), kostmetoder (t ex. vägd kostregistrering) och kliniska metoder (t ex. kosthistorik).


Att använda nutritionsbedömningar för att identifiera kostrelaterade sjukdomar har ökat i betydelse, dels för den ökade förståelsen av sambandet mellan nutrition och hälsa, men också för vår utökade förmåga att förändra olika nutritionstillstånd.


Vad kan förebyggas eller främjas?


Nutrition kan ha stor påverkan på vår hälsa. Hos spädbarn, barn och ungdomar påverkar kostintaget tillväxt och utveckling, och hos vuxna reducerar kosten risken för sjukdomar, t ex. vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet, högt blodtryck samt diabetes.


Kosten är ockå en faktor som främjar hälsan genom ökad ork, trivsel och välbefinnande, dvs. kosten är en livstilsfaktor som bygger upp vår motståndskraft och resurs - som är nödvändig för maximal prestation!

 

Vad är idrottsnutrition?


Idrottsnutrition handlar om relationen mellan kost och fysisk prestation, och behandlar idrottarens näringsbehov, konsumtion och vanor vilka processer är inblandade i produktionen av energi och i återhämtningen, dvs. processer som är nödvändiga för akut och långsiktig fysisk prestation.


Vad gör en idrottsnutritionsrådgivare?


Svensk förening för idrottsnutrition (SFIN) tog 2012 över ansvaret för begreppet "idrottsnutritionsrådgivare" från Riksidrottsförbundet. Idrottsnutritionsrådgivaren är en universitetsutbildad nutritionist, dietist eller kostvetare med stor erfarenhet av mat för idrottare - både elit- och breddidrott inom lagidrotter, uthållighetsidrott och koncentrationsidrotter.


Idrottsnutritionsrådgivaren håller föreläsningar om t ex. mat och prestation, återhämtning, muskelbygge, vätska eller viktnedgång. För individuell hjälp bokas en personlig kostrådgivning.


Idrottsskadekliniken


kunskap är vår styrka

Adress:  Göteborgsvägen 88

         433 63  Sävedalen